Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:105 (2013-2014)
Innlevert: 20.11.2013
Sendt: 21.11.2013
Besvart: 28.11.2013 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Høyre støttet i juni 2013 en gjennomgang av finansieringsordningen innenfor høyere utdanning og forskning. Kunnskapsministeren har lagt ned utvalget som skulle jobbe med dette.
Hvorfor, og hva har statsråden tenkt å gjøre for å følge opp ønsket fra et samlet storting om en gjennomgang av finansieringsordningen?

Begrunnelse

Det er bred enighet i Stortinget om at det er behov for en gjennomgang av finansieringsmodellen for universitet og høyskole-sektoren. Dette kom tydelig fram i Innstilling 372 S, Forskingsmeldingen. De borgerlige partiene, inkludert Høyre, var særlig utålmodige og skrev" det er på høy tid å gjennomgå finansieringsmodellen i UH-sektoren og er tilfreds med at meldingen varsler dette." Også de rød-grønne partiene ønsket et slikt arbeid velkommen.
For å komme raskt i gang med arbeidet, satte Stoltenberg Il-regjeringen ned Duckert-utvalget allerede i juli. 14. november melder Kunnskapsministeren at han avlyser Duckert-utvalgets arbeid. Stortinget pekte på i sin innstilling at dagens system er historisk betinget, er lite transparent og bidrar for lite til å sikre spisse fagmiljøer. Hva har statsråden tenkt å gjøre for å ivareta ønsket om en gjennomgang av finansieringsmodellen?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg er glad for at det er bred enighet om behovet for å se nærmere på finansieringen av universiteter og høyskoler. Grunnen til at Regjeringen har lagt ned utvalget, er at vi ønsker å vurdere nærmere hvordan en gjennomgang av finansieringen tydeligere kan ses i sammenheng med ambisjonene i regjeringsplattformen. Det er bl.a. nødvendig å tydeliggjøre koblingen mellom finansiering og andre virkemidler og tiltak for styring og utvikling av universitets- og høyskolesektoren.
Jeg kan forsikre representanten Aasen om at jeg vil følge opp Stortingets ønske om en gjennomgang av finansieringen av universiteter og høyskoler, men jeg vil se nærmere på hvordan dette arbeidet skal gjøres.