Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:131 (2013-2014)
Innlevert: 26.11.2013
Sendt: 27.11.2013
Besvart: 03.12.2013 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I statsbudsjettet for 2014 blir mineraloljeavgiften økt med 52 øre. Dette gir ifølge budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF/V 600 millioner kroner i inntekter.
Kan statsråden legge frem en oversikt over hvilke grupper som får denne skatteregningen?

Begrunnelse

Det er ønskelig at oversikten er så detaljert som mulig fordelt på bransjer og med beløp for hver enkelt bransje. Det finnes svært lite informasjon i budsjettdokumentene om hvem som rammes av denne skatteøkningen.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: