Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:167 (2013-2014)
Innlevert: 04.12.2013
Sendt: 05.12.2013
Besvart: 13.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil samferdselsministeren gå i dialog med aktuelle aktører for godstransport for å finne ut om det er grunnlag for fortsatt godstransport på Raumabanen?

Begrunnelse

CargoNet har uttalt at de ikke lenger finner lønnsomhet i godstransportene på Raumabanen. De kjører i dag et daglig godstogpar på Raumabanen. Det tilsvarer en kapasitet på mer enn 11.000 trailere i året.
Privateide Cargolink har uttalt at de kan drive lønnsomt på Raumabanen, men på nærmere angitte vilkår.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Godstransport på det norske jernbanenettet er åpnet for konkurranse, og det er opp til det enkelte selskap å vurdere hvorvidt det er økonomisk forsvarlig å drive jernbanetransport på de enkelte jernbanestrekningene. Jeg har derfor tatt til etterretning at CargoNet ikke lenger ser et kommersielt grunnlag for å drive godstransport på strekningen mellom Oslo og Åndalsnes.
Jeg har fått opplyst at Jernbaneverket som bl.a. har ansvaret for tildelingen av ruteleier, har en dialog med både CargoNet og Cargolink om godstrafikken på Raumabanen. CargoNet meddelte 3. desember 2013 til Jernbaneverket at selskapet ikke kommer til å kjøre tildelte ruter til Åndalsnes fra 15. desember 2013, og at disse dermed blir fristilt. Jernbaneverket har informert Cargolink at rutene blir fristilt når CargoNet slutter å kjøre godstransport på Raumabanen, og at det er mulig å søke på disse. Jeg har fått opplyst fra Jernbaneverket at Cargolink nå har sendt bestilling til Jernbaneverket for et driftsopplegg med ett togpar mellom Alnabru og Åndalsnes, med oppstart fra 20. januar 2014. Cargolink har samtidig forspurt Jernbaneverket om å få benytte terminalen på Åndalsnes slik at de kan utføre løft på egne tog.
Godsterminalen på Åndalsnes eies av Jernbaneverket, men har blitt driftet av CargoNet. Jernbaneverket opplyser at de har bekreftet overfor Cargolink at det ikke er noe i veien for at Cargolink får benytte terminalen og forestå driftingen selv når CargoNet trekker seg ut.
I møte i Samferdselsdepartementet 6. desember d.å. bekreftet Cargolink at selskapet vurderer å kjøre godstransport på Raumabanen når CargoNet trekker seg ut. Det ble opplyst at ledelsen i selskapet vil ta endelig beslutning i nærmeste framtid. Jeg er tilfreds med de signaler som så langt har kommet fra Cargolink om at selskapet nå vurderer å kjøre godstrafikk på Raumabanen, og at Jernbaneverket i dialogen med selskapet, legger forholdene til rette for dette. Jeg vil holde meg løpende orientert i denne saken.