Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:225 (2013-2014)
Innlevert: 18.12.2013
Sendt: 19.12.2013
Besvart: 06.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Jeg takker for svaret i ordinær spørretime 18. desember 2013. I svaret fra statsråden kom det likevel ikke noe svar på det konkrete spørsmålet. Det gjentas derfor her, jeg ber på nytt svar på følgende: Ved en eventuell innføring av EUs datalagringsdirektiv vil innbyggernes data- og teletrafikk lagres.
Hvordan vil statsråden karakterisere et samfunn der data om alle menneskers data- og teletrafikk lagres?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg viser til svaret gitt i ordinær spørretime den 18. desember 2013. Jeg tar som utgangspunkt at opposisjonen selv ønsker å velge sine karakteristikker og ordvalg rundt ulike politiske saker og vil derfor nødigst legge ord i munnen på representanten Valen. La meg likevel minne om at Datalagringsdirektivet ble vedtatt gjennomført under den rødgrønne regjeringen som representanten Valens parti var del av, og at det stortingsflertallet som vedtok direktivet har økt antallet representanter for inneværende periode sammenlignet med forrige stortingsperiode. Det er Stortinget som fastsetter lovgivningen og bestemmer retningen for samfunnet. I den grad representanten Valen egentlig vil ha en karakteristikk så kan man si at innføringen av datalagringsdirektivet i norsk rett er en konsekvens av en rødgrønn regjering og en konsekvens av at det er stortingsflertallet som bestemmer. Som statsråd kommer jeg til å sterkt vektlegge at personvernhensyn ivaretas best mulig med de vedtak som Stortinget gjør.