Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:238 (2013-2014)
Innlevert: 07.01.2014
Sendt: 07.01.2014
Besvart: 13.01.2014 av utenriksminister Børge Brende

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hva er Norges samlede innsats i Zambia, og hva er Norges strategi?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Zambia har vært en av de største mottakerne av norsk bilateral bistand siden 1967. Norges samlede bilaterale bistand til Zambia for de siste fem årene har vært som følger: 2008: NOK 418 mill., 2009: NOK 394 mill., 2010: NOK 327 mill., 2011: 444 mill. og 2012 302 mill.
Zambia er inne i en spennende utvikling med høy økonomisk vekst og større diversifisering av økonomien. I 2011 ble Zambia kategorisert som et lavere mellominntektsland etter Verdensbankens kriterier. Bistandsavhengigheten har gått ned og bistand utgjør nå en betydelig mindre del av landets inntekter. I 2012 utgjorde Norges bidrag rundt 5 prosent av total bistand til Zambia. Selv om utviklingssamarbeid fremdeles er viktig, har den norske bistanden til Zambia gradvis vært trappet ned. Styrket norsk næringslivsengasjement og verdiskaping i Zambia er nå blitt en sentral målsetting for Norges samarbeid med landet.
Innen utviklingssamarbeidet med Zambia bidrar Norge særlig til å fremme matsikkerhet og et mer klimarobust landbruk, og til å fremme bedre mobilisering og utnytting av Zambias egne ressurser, blant annet gjennom støtte til et bedre skattesystem. Norge yter i tillegg støtte til kvinners rettigheter og likestilling.