Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:326 (2013-2014)
Innlevert: 30.01.2014
Sendt: 31.01.2014
Besvart: 07.02.2014 av utenriksminister Børge Brende

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Situasjonen i Den sentralafrikanske Republikk er særs alvorleg. Ifølgje FN er minst 1/2 million menneske drive på flukt, og dei humanitære behova er store. Tryggleiken er ekstremt dårleg. Både FN og humanitære organisasjonar ber om ein kraftig auke i naudhjelpa, og det vert peika på behovet for ein robust FN-styrke i landet for å skape tryggleik og få fram naudhjelp.
Vil regjeringa ta leiinga i arbeidet med å auke naudhjelpa til landet, og vil regjeringa ta initiativ til ein større FN-styrke som kan skape tryggleik?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg deler representanten Solhjells bekymring over utviklingen i Den sentralafrikanske republikk (SAR) og viser til mitt svar på hans spørsmål om samme sak i Stortingets spontanspørretime 5. februar.
Av en befolkning på 4,6 millioner har hele 2,5 millioner behov for humanitær bistand. Nærmere 25 prosent av befolkningen er på flukt, de fleste i eget land. Ifølge FN er de humanitære behovene på cirka 551 millioner dollar for 2014. På et høynivåmøte om SAR i Brussel 20. januar i år indikerte giverne bidrag på 496 millioner dollar til humanitært arbeid, stabiliseringsinnsats og utvikling. Av dette er rundt 200 millioner dollar tiltenkt humanitær innsats.
Norge trappet opp den humanitære støtten til det voldsherjede landet i desember i fjor gjennom FN, Det internasjonale Røde Kors og Leger Uten Grenser. Sammen med støtten gjennom FNs nødhjelpsfond kom norsk humanitær støtte til SAR opp i 58,3 millioner kroner i 2013. I tillegg kommer våre bidrag gjennom andre FN-fond og programmer i SAR.
Alt tyder på at behovene vil øke ytterligere i tiden fremover, og et nytt norsk bidrag vil derfor være aktuelt i inneværende år. Samtidig er det tvingende nødvendig å bedre den humanitære tilgangen og kanalisere støtten gjennom aktører som virkelig evner å levere den på bakken. Norge har tett dialog med de viktigste aktørene for å bidra til dette.
FNs sikkerhetsråd har gitt Den afrikanske union (AU) i oppdrag å beskytte sivilbefolkningen og bidra til å stabilisere landet. AU-operasjonen MISCA består i dag av en militær styrke på vel 5 300, samt politi og annet sivilt personell. Norge vil støtte den sivile delen av operasjonen med seks millioner kroner. Det er dessuten viktig å støtte AUs evne til å håndtere konflikter i egen region.
Den 28. januar ga Sikkerhetsrådet dessuten klarsignal til utplasseringen av en EU-styrke i SAR. Franske styrker er som kjent allerede engasjert. En mer robust internasjonal stabiliseringsinnsats er helt avgjørende for gjennomføringen av den humanitære innsatsen.
FNs Sikkerhetsråd har pålagt Generalsekretæren å planlegge for en mulig FN-overtagelse av MISCA. Generalsekretærens rapport skal foreligge senest 5. mars og vil sannsynligvis oppfordre til en styrking av innsatsen. Dersom FN overtar ledelsen av MISCA, vil Norge på vanlig måte bidra til finansieringen gjennom et pliktig, BNP-basert bidrag.