Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:330 (2013-2014)
Innlevert: 31.01.2014
Sendt: 31.01.2014
Besvart: 07.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): KS har foreslått en ny arbeidstidsbestemmelse for lærere. Mange lærere er bekymret for om dette i praksis vil gå ut over deres mulighet til å prioritere arbeidstiden slik de selv mener er til det beste for elevene.
Hvordan vil statsråden sikre at lærerne kan disponere sin arbeidstid og ressurser slik at elevenes pedagogiske behov blir best mulig ivaretatt?

Begrunnelse

I norsk skole er vurdering for læring et viktig prinsipp. Elevene skal motta vurderinger som hjelper dem til å utvikle seg. Da er det viktig at elevene følges opp raskt og direkte. Derfor jobber lærere i perioder både kvelder og helger. KS ønsker nå en ny arbeidstidsordning som mange lærere har reagert negativt på ettersom de mener dette vil bety mindre fleksibilitet og mulighet til å utføre arbeidet sitt tilfredsstillende.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Forhandlingsansvaret for lønns- og arbeidsvilkår for lærere og skoleledere ble overført fra staten til kommuner og fylkeskommuner 1. mai 2004. Det er etter dette KS og lærerorganisasjonene som inngår og tolker tariffavtaler gjeldende for ansatte i offentlig grunnskole og videregående skole. Det er disse partene som bestemmer hvordan arbeidstidsspørsmålet nå skal håndteres som del av dette.
Kunnskapsdepartementet er ikke en part i forhandlinger som regulerer arbeidstid og lønnsfastsettelse for lærere og skoleledere i kommuner og fylkeskommuner. Det er på samme måte som at departementet ikke er part når for eksempel LO og NHO forhandler. Dette er en sentral del av frie forhandlinger, som igjen er avgjørende for frie fagforeninger, og en viktig del av den norske modellen.