Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:339 (2013-2014)
Innlevert: 04.02.2014
Sendt: 04.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Vil statsråden ta initiativ til å evaluere forsøket med dør-til-dør transport for funksjonshemmede (TT-ordningen)?

Begrunnelse

Det ble etablert et forsøk med dør-til dør transport for funksjonshemmede i fylkene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold med gjennomføringsperiode 2012-2014. Målet var å gi brukere med stort behov for tilrettelagt transport mulighet for et mer aktivt liv. Forsøket skulle gi økt kunnskap om opplegg og kostnader for et utvidet og målrettet TT-tilbud. Nå begynner førsøksperioden å nærme seg sluttfasen, og det vil være naturlig å innhente kunnskap fra forsøket. Dette vil være viktig for å kunne gå videre med en mer permanent ordning.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det har hele tiden vært en forutsetning at forsøksordningen for TT-brukere med særlige behov skal evalueres av den enkelte fylkeskommune som deltar i forsøket.
Evaluering av ordningen kan bl.a. bidra til å avklare eventuell ny politikk for denne brukergruppen.