Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:376 (2013-2014)
Innlevert: 11.02.2014
Sendt: 12.02.2014
Besvart: 20.02.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Vil statsråden gjennomføre en folkeavstemming om innvandring, og mener statsråden at dagens innvandringspolitikk er i utakt med folkemeningen?

Begrunnelse

I VG 11. februar så uttaler stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson for Frp Mazyar Keshvari at :

"Norge burde også ha en folkeavstemming om innvandring". Keshvari hevder videre at "Dagens innvandringspolitikk er i utakt med folkemeningen."

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Folkeavstemning vedtas av Stortinget og det er således ikke opp til justis- og beredskapsministeren å gjennomføre folkeavstemning om politikkområder under mitt konstitusjonelle ansvar.