Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:380 (2013-2014)
Innlevert: 12.02.2014
Sendt: 12.02.2014
Besvart: 19.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til kunnskapsministerens svar av 05.02.2014, og savner et mer presist svar for å hindre at satsingen på realfagene blir svekket.
Vil statsråden sørge for at det gis mulighet for å utskrive vitnemål for gjennomført TAF i 2014, der det kan differensieres mellom de kandidatene som tar alle realfagene, og de som ikke greier å gjennomføre alle?

Begrunnelse

TAF er en visjonær linje som har fungert etter ønske både fra elevene og bedriftene. En av grunnene til at Frank Mohn AS klarer å konkurrerer i et tøft verdensmarked er nettopp rekruttering av fagarbeidere og ingeniører gjennom TAF-ordningen.
Det er også verd å nevne at frafallet på ingeniørutdanninger er opp mot 50 %, mens den er nærmest NULL på TAF!
Når vi har klart å skape et så godt og effektiv opplæringssystem bør det være i alles interesse at man også klarer å få på plass formelle rammer som dokumenterer det reelle innholdet i opplæringen slik at ungdommene står mest mulig fritt til å ta videre utdanning.
En del av suksessen på Knarvik Vidaregåande skule er den smarte og hensiktsmessige delingen mellom skole og bedrift. Elevene er så unge når de kommer fra ungdomsskolen at det er mest formålstjenlig at skolen har hovedansvaret de to første årene. Knarvik vidaregåande skole har heller ikke møtt utfordringer innenfor dagens ramme for fag- og timefordeling. Det eneste skolen har fått tilbakemelding på er at det kan være utfordring med overgang mellom 1. og 2. klasse der elevene kun får 5 ukers ferie.
Hovedutfordringen er vitnemålene og manglende mulighet til å differensiere mellom de som gjennomfører og består alle realfagene og de som ikke gjør det. Det er slike endringer som vil styrke ordningen og satsingen på realfag.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: TAF er utviklet lokalt, og det har så langt ikke vært fastsatt sentrale rammer for tilbudet. Kunnskapsdepartementet har uttalt at lokale TAF-tilbud på visse vilkår kan videreføres inntil slike rammebetingelser er klare.
Det er også uttalt at nåværende dispensasjonsordning for utstedelse av vitnemål vil bli tilsvarende forlenget. Dette innebærer at TAF-elever kan få utstedt vitnemål selv om de mangler faget kroppsøving. Denne dispensasjonsordningen gjelder kun TAF-løp som er fullført og bestått. Det kan derfor i utgangspunktet ikke gis en slik dispensasjon der eleven ikke har gjennomført hele TAF-løpet. En elev som ikke har bestått alle fag, kan likevel sende en søknad til Utdanningsdirektoratet dersom han eller hun mener det foreligger et særskilt tilfelle som kan begrunne en dispensasjon.
Jeg vil vurdere nærmere om det fremover bør være mulig å utstede ulike former for TAF-vitnemål i forbindelse med utarbeiding av sentrale rammer for TAF.