Skriftlig spørsmål fra Astrid Aarhus Byrknes (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:435 (2013-2014)
Innlevert: 21.02.2014
Sendt: 24.02.2014
Besvart: 28.02.2014 av utenriksminister Børge Brende

Astrid Aarhus Byrknes (KrF)

Spørsmål

Astrid Aarhus Byrknes (KrF): Den menneskerettslege krisa vi nå ser i Ukraina er svært alvorleg. Korleis meiner utanriksministeren at Norge best kan bidra i denne humanitære og menneskerettslege krisa som pågår?

Begrunnelse

Dei harde kampane på gatene i Kiev har ført til eit enormt behov for naudhjelp og støtte som er ramma av voldshandlingane. Det er særleg behov for medisinar og for kyndig helsepersonell. Då situasjonen er kaotisk er det også liten kapasitet for å kunne dokumentere kva for menneskerettsbrot som vert begått i Ukraina. Denne typen dokumentasjonarbeid vil vera essensiell for forsoningsprosessen etter ein konflikt som dette, men det vil krevst kyndig personell som har naudsynt røynsle med å samle inn informasjon for bruk i rettsprosessar.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Etter voldshandlingene i Ukraina 18. og 19. februar, der over 80 mennesker ble drept og flere hundre skadet, har landet fått ny ledelse og en midlertidig samlingsregjering. Det skal holdes nyvalg på president 25. mai.
Ifølge Europakommisjonens kontor for humanitære spørsmål (ECHO) er det per i dag ikke behov for øyeblikkelig humanitær hjelp i Ukraina. Mennesker som ble kritisk skadet under opptøyene har enten fått behandling i Ukraina eller i ulike EU-land. Både det ukrainske og det internasjonale Røde Kors har også spilt en viktig rolle.
Som representanten påpeker, er det viktig at den uakseptable voldsbruken granskes. Jeg støtter forslaget fra Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, om et internasjonalt rådgivningspanel. Dette vil kunne bidra til at etterforskningen får tillit på tvers av skillelinjer i den ukrainske befolkningen.
Det er nå viktig å støtte Ukraina på kort og lang sikt, og sikre at våre bidrag møter behovene på best mulig måte. Ikke minst handler dette om å bistå Ukraina med en demokratisk gjennomføring av presidentvalget i mai. Norge vil bidra til dette gjennom Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).