Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:461 (2013-2014)
Innlevert: 26.02.2014
Sendt: 27.02.2014
Besvart: 06.03.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): I en epost til styrelederen i MiST datert 11. februar skrev kulturministeren at direktøren ved MiST "var helt ukjent med den aktuelle uttalelsen fra Kyander. Det er definitivt ikke tale om formuleringer som institusjonen på noen måte har kjent til og slett ikke approbert sier hun".
Hvorfor var det viktig for kulturministeren å avklare et frittstående museums holdning til et regjeringsparti, og stilte departementet spørsmål til MiST om deres offisielle holdning til Frp?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: De aktuelle telefonsamtalene hadde som siktemål ren kunnskapsinnhenting for å kunne besvare de spørsmål jeg måtte forvente å bli stilt etter at mediene hadde vist interesse for de omtalte formuleringene fra kunstdirektør Kyander. Det var altså ikke viktig for meg å avklare et frittstående museums holdning til et regjeringsparti, slik det spørres om.
Jeg kan ikke gjengi ordrett hvordan samtalen med styreleder Brodtkorb forløp, men hensikten med min samtale var utelukkende å avklare fakta i saken. Jeg forstår at styreleder Brodtkorb også har oppfattet samtalen slik. I sin redegjørelse til eierne skriver han: «Som jeg tidligere har uttalt til media oppfattet jeg kun henvendelsen som et spørsmål om faktaopplysninger i saken.»
I kontakten mellom departementet og MIST-direktør Paasche ble det ikke stilt spørsmål om museets offisielle holdning. Det ble i samtalen avklart at Paasche ikke var kjent med Kyanders formuleringer. På det grunnlag sluttet departementet at museet heller ikke hadde approbert uttalelsene. I min epost skriver jeg at dette var en uttalelse fra Paasche. Det var ikke presist, det var her snakk om departementets tolkning av samtalen.
Jeg konstaterer at min henvendelse for å avklare fakta i saken tolkes annerledes enn det som var min hensikt. Det har jeg tatt lærdom av.