Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:547 (2013-2014)
Innlevert: 18.03.2014
Sendt: 18.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av næringsminister Monica Mæland

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Viser til svar fra næringsministeren på mitt spørsmål angående innkjøpsportalen doffin.no og leverandørskifte som har ført til en rekke problemer ifølge brukerne. Næringsministeren hevder i sitt svar til meg at tjenesten fungerer, ifølge brukerne er løsningen imidlertid langt mindre brukervennlig og fører til langt mer tidsbruk.
Hvordan vil statsråden hindre at nye doffin forblir en tidstyv for brukerne?

Begrunnelse

Etter at næringsministeren svarte på mitt forrige spørsmål om temaet er det framkommet reaksjoner på svaret. Det er tydelig at departementet har en annen virkelighetsforståelse av dette enn brukerne. Jeg har ingen grunn til å tro at brukerne av doffin.no skulle ha noen som helst interesse av å "svartmale" situasjonen og imøteser at departementet tar brukerne på alvor.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Doffin skal bidra til effektiv kunngjøring av offentlige virksomheters anskaffelsesbehov og gi leverandører enkel tilgang til informasjon. Med dette som utgangspunkt er det viktig at Doffin har god og effektivitetsfremmende funksjonalitet og oppleves som brukervennlig. Jeg har fått opplyst at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har et kontinuerlig samarbeid med brukere og tjenesteleverandør for å utvikle og forbedre Doffin i samsvar med brukernes behov.
Difi har mottatt og følger kontinuerlig opp skriftlige henvendelser og muntlige tilbakemeldinger i møter med innkjøpere og leverandører. En del tilbakemeldinger dreier seg om opplevde feil i løsningen, og disse har brukerne også meldt direkte til leverandør av Doffin-tjenesten, EU Supply. Andre innspill dreier seg om forslag til forbedringer og alternative måter å løse oppgaver på. Det er laget et opplegg for en systematisk oppfølging av tilbakemeldingene. Rettinger er gjennomført fortløpende, og det er også gjennomført flere funksjonsforbedringer.
Arbeidet med funksjonsforbedringer fortsetter, og Difi legger opp til tett kommunikasjon med brukere gjennom nyhetsbrev, deltakelse på brukersamlinger og i direkte dialog for å avklare behov og prioriteringer. Disse tiltakene kommer i tillegg til brukerinvolveringen som ble gjennomført i spesifiseringen av dagens løsning og testingen av løsningen, før den ble satt i drift i januar 2014.
Jeg kan forsikre om at brukerne tas på alvor og at departementet i tiden fremover vil ha dialog med Difi for å sikre at arbeidet med forbedring og brukerretting av Doffin fortsetter med uforminsket styrke.