Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:596 (2013-2014)
Innlevert: 26.03.2014
Sendt: 27.03.2014
Besvart: 03.04.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Støtter statsråden holdningen om at man kan kutte støtten for mediehus med bakgrunn i påstander om at journalister har et bestemt politisk syn?

Begrunnelse

NRK er en viktig medieinstitusjon, ikke minst i forhold til deres rolle som allmennkringkaster. Kringkasteren er også en institusjon, som har stor tilslutning i det norske folk.
Det som ligger til grunn for alle mediehus er at de er frie og uavhengige. Jeg synes derfor det er svært alvorlig at en representant fra et regjeringsparti viser til at de vil ta bort lisensen, fordi de ikke liker det redaksjonelle innholdet i NRK. Det er et angrep på den frie presse.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Medienes redaksjonelle uavhengighet er et ufravikelig prinsipp i det norske demokratiet. Prinsippet er nedfelt både i lov om redaksjonell fridom i media og i kringkastingsloven. Jeg har stor respekt for dette prinsippet, og er selvfølgelig ikke enig i en påstand om at man kan kutte medienes støtte ut i fra journalistenes politiske syn. Både innholdet og forvaltningen av produksjonstilskuddsordningen er innrettet nettopp for å hindre at dette skjer. Derfor tildeles støtten etter objektive kriterier som overlater minst mulig til forvaltningsskjønn, og klager over tildelinger behandles av en uavhengig klagenemnd.
NRK har som lisensfinansiert allmennkringkaster et særlig ansvar for å fremme den offentlige samtalen og til å sikre en bred og balansert dekning av politiske forhold og øvrige samfunnsspørsmål. En allmenn kringkaster bør derfor ikke ha en politisk slagside. Om NRK oppnår dette målet vil det alltid kunne være ulike meninger om, blant annet ut fra hvor man selv står politisk. Jeg har tillit til at kringkastingssjefen er fullt bevisst sin særlige samfunnsrolle, og sørger for en god og balansert dekning av alle samfunnsområder.