Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:601 (2013-2014)
Innlevert: 27.03.2014
Sendt: 27.03.2014
Besvart: 07.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Viser til regjeringsplattformens punkt om strekningsatk, og at denne ordningen skal evalueres.
Hvordan ser statsråden for seg at dette vil gjøres, og når kan vi forvente at en slik evaluering finner sted?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringsplattformen sier at bruken av streknings-ATK skal evalueres. I samsvar med regjeringens uttalte mål, har jeg derfor bedt Statens vegvesen stoppe videre etablering av tiltaket før ordningen er evaluert.
Det har i 2011 og 2013 vært gjennomført evalueringer av hvordan streknings ATK har påvirket kjørefarten, henholdsvis på tre prøvestrekninger og i tunnel. Begge evalueringene viser god effekt når det gjelder fartsreduksjon. Den trafikksikkerhetsmessige effekten av streknings-ATK over tid har imidlertid ikke vært evaluert tidligere.
Det er viktig å sikre at evalueringen gjøres av en nøytral part. Det kan være uheldig dersom de som evaluerer en ordning er de samme som er pådriver for ordningen. Via Statens vegvesen er Transport økonomisk institutt engasjert til å gjennomføre en analyse av hvordan tiltaket påvirker antall trafikkulykker. Denne analysen vil være ferdig før sommeren 2014.