Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:630 (2013-2014)
Innlevert: 03.04.2014
Sendt: 03.04.2014
Besvart: 08.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil justisministeren vurdere et tilbud fra Sarpsborg kommune om å realisere disse planene, mot en leiekontrakt med Kriminalomsorgen, og på denne måten få en rask utvidelse av kapasiteten ved Ravneberget fengsel?

Begrunnelse

Jeg viser til behovet for flere fengselsplasser og at det arbeides med ulike tiltak for å få en rask økning av soningskapasiteten. Ved Ravneberget fengsel i Sarpsborg har Sarpsborg kommune klare planer om et tilbygg på bygg 17 som inneholder 10 beboerrom med bad og wc. Sarpsborg kommune er villig til å stå for investeringen, mot en leieavtale med Kriminalomsorgen, som er harmonisert med eksisterende leiekontrakt på Ravneberget, som løper fram til 1.6.2026. Dette er planer som rask kan realiseres.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Tilstrekkelig kapasitet i kriminalomsorgen er helt avgjørende for god straffegjennomføring og å sikre politiets behov for varetektsplasser. Jeg har derfor satt i gang arbeidet med å utarbeide en melding til Stortinget med en utviklingsplan for kriminalomsorgen for blant annet kapasiteten i kriminalomsorgen. I denne meldingen vil vi vurdere det samlede behovet for all straffegjennomføring og drøfte hvordan fremtidens straffegjennomføringskapasitet bør settes sammen for å gi optimal utnyttelse av kapasiteten.
Samtidig som det arbeides med Stortingsmeldingen, må det akutte behovet for fengselsplasser og vedlikehold følges opp. Det settes derfor i gang en konseptvalgutredning for straffegjennomføringskapasiteten på Østlandet. Videre arbeid med etablering av ny kapasitet, herunder eventuelle tiltak ved Ravneberget fengsel, må vurderes i lys av dette.