Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:647 (2013-2014)
Innlevert: 07.04.2014
Sendt: 08.04.2014
Besvart: 11.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): NRK Østlandssendingen meldte 4. april at Fornebubanen blir 5 milliarder kroner dyrere enn først antatt. Regjeringspartiene lovte i valgkampen at Fornebubanen skulle få 50 % statlig finansiering. Til NRK uttalte Høyres Linda Hofstad Helleland 4. april at regjeringen «ønsker» å gå inn med 50 %, og at de «håper» de skal få det til.
Kan regjeringen bekrefte at de vil gå inn med 50 % statlig finansiering av hele Fornebubanen?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I den politiske plattformen har regjeringen uttalt at den vil ”Sørge for en forpliktende finansiering av viktige kollektivtransportløsninger i de største byene, fortrinnsvis gjennom å gi statlige investeringstilskudd som dekker 50 pst av kostnadene.”

Dette løftet står fast, og er langt mer offensivt enn tilnærmingen fra forrige regjering Det er en god og tett dialog mellom staten, Oslo og Akershus om både Fornebubanen og øvrig samferdselssatsing. Den kommer til å fortsette, og jeg har god tro på at vi vil finne fram til gode løsninger.