Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:677 (2013-2014)
Innlevert: 11.04.2014
Sendt: 14.04.2014
Besvart: 22.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at sykehusklovnene kan nå ut til enda flere barn på norske sykehus?

Begrunnelse

Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Klovnene bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon. Deres mål er at alle barn innlagt på sykehus skal få besøk av sykehusklovner.
Tilbudet blir fantastisk godt mottatt. Det innebærer et kjærkomment avbrekk for barna fra en hverdag som ellers handler om sykdom. Det kan også være viktig for å motivere barn til behandling, og slik være en nyttig støtte i arbeidet til helsepersonell.
Sykehusklovnene har i dag ingen offentlig grunnfinansiering, og er i stor grad avhengig av private gavemidler kanalisert gjennom helseforetakene. En slik finansiering innebærer betydelig usikkerhet, og gjør det vanskelig med den utbygging av tilbudet som sykehusklovnene ønsker å gjennomføre. Det er derfor naturlig at helseministeren ser på hvordan departementet kan sikre at flere barn på norske sykehus får glede av et besøk fra sykehusklovnene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er kjent med den positive virksomhet som sykehusklovnene står for. Gjennom de siste 10 – 12 år har sykehusklovnene etablert samarbeid med bl.a. barneavdelinger på flere av våre største sykehus, til glede for mange barn og deres foreldre. Av Sykehusklovnenes nettsider går det frem at organisasjonen også har etablert samarbeid med en rekke private aktører, både ideelle og kommersielle, som støtter arbeidet økonomisk.
Dersom et helseforetak finner at sykehusklovnene vil kunne være et godt bidrag til miljøet på for eksempel en barneavdeling, og foretakets økonomiske rammer gir rom for det, er det full anledning til å bruke midler også på virksomhet av denne art. Viktigere er det likevel at sykehusklovnene, hvis sykehusene finner deres virksomhet formålstjenlig, kan være et område der private organisasjoner og andre aktører kan samarbeide med de offentlige sykehusene.