Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:710 (2013-2014)
Innlevert: 28.04.2014
Sendt: 29.04.2014
Besvart: 05.05.2014 av finansminister Siv Jensen

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Det er ikke skattekontor med veiledningsfunksjon og ID-kontroll i øvre deler av Agder eller Telemark. Dette medfører dårlig tilgjengelighet for utenlandske arbeidstakarere i dette området. Resultatet kan bli at de skjuler identiteten og arbeider svart, og avdekking av opphold på falske premisser kan bli vanskeliggjort.
Vil statsråden sørge for å legge en veilednings- og ID-kontrollfunksjon til skattekontoret i Seljord for å sikre økt tilgjengelighet i øvre deler av Agder og Telemark?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: ID-kontroll er viktig for å øke sikkerheten for at personer som registreres i Folkeregisteret har korrekt identitet og for å motvirke økonomisk kriminalitet.
ID-kontroll krever spesiell kompetanse og utstyr. Da Skatteetaten ble omorganisert i 2012, ble det ikke vurdert som hensiktsmessig å tilby ID-kontroll ved alle skattekontor. I dag utfører Skatteetaten veiledningstjeneste og ID-kontroll ved 42 kontorer. Valg av lokasjoner for ID-kontrollen er gjort med tanke på å balansere hensynene mellom tilgjengelighet og sikkerhet. Det er blant annet tatt hensyn til følgende faktorer:

- geografi
-demografi
- kommuner/regioner med flest innvandringer og/eller d-nummerrekvisisjoner
- trafikale hensyn, spesielt offentlig kommunikasjon
- nærhet til politiet

Skattedirektoratets vurdering er at etaten håndterer ID-kontroll og mottak og saksbehandling av innvandringsmeldinger med bedre kvalitet nå enn tidligere. Det avdekkes flere forsøk på å skaffe seg d-nummer med manglende eller falske identitetsdokumenter enn før omleggingen. Større fagmiljøer gir bedre balanse mellom kvalitet i oppgavebehandlingen og service til publikum. Fagmiljøene på de valgte kontorene kan også håndtere pågangen fra utenlandske arbeidstakere og samtidig veilede i andre spørsmål denne brukergruppen reiser.
Omorganiseringen av ID-kontrollen har resultert i lengre reisevei enn tidligere for noen brukere. I noen områder vil både arbeidstakere og næringsliv kunne hevde at det er urimelig å måtte reise langt for å kunne legitimere seg. Av den grunn tilbyr Skatteetaten å kunne gjennomføre ID-kontroll i kommuner der det ikke er ID-kontor, etter nærmere avtale. Om skattekontoret velger å gjennomføre en slik oppsøkende tjeneste avhenger imidlertid av antall personer som har behov for dette og avstanden til nærmeste ID-kontor.
For Seljord sitt vedkommende ligger nærmeste ID-kontor i Skien. Skatt sør har ikke mottatt henvendelser om behov for oppsøkende tjeneste i området rundt Seljord. Etaten har heller ikke tidligere registrert klager på at Seljord ikke har ID-kontor. Skatteetaten oppfordrer virksomheter med særskilte behov til å ta kontakt med sin skatteregion for å finne gode løsninger.