Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:723 (2013-2014)
Innlevert: 29.04.2014
Sendt: 30.04.2014
Besvart: 07.05.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets anmodning om at det nasjonale og internasjonale arbeidet for å redusere matsvinn skal støttes, og forskningsprosjektene på området styrkes?

Begrunnelse

I Innst. 8 S(2013-2014) er en samlet næringskomité opptatt av at minst mulig spiselig mat kastes i alle ledd i verdikjeden. Komiteen viser til ForMat-prosjektet som næringsmiddelindustrien selv har tatt initiativ til, der formålet er å redusere mengden matavfall med 25 prosent innen 2015.
Videre skriver en samlet komité følgende:

"Komiteen mener det er viktig at regjeringen støtter det nasjonale og internasjonale arbeidet for felles tiltak for å redusere matsvinn, samt styrke forskningsprosjekter på området."

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg er opptatt av arbeidet med å redusere matsvinn. Maten bør spises, ikke kastes. Det er bedre både for lommeboka til forbrukerne og matbransjen, og for miljøet.
Landbruks- og matdepartementet har støttet næringslivets prosjekt for å redusere mengden mat som kastes, ForMat, siden starten. Prosjektet er en viktig del av det nasjonale arbeidet for å redusere matsvinn og driver også egen forskning på matsvinn. Jeg har besluttet å øke støtten fra departementet til ForMat-prosjektet i 2014.
Departementet har også deltatt i arbeidet med å legge til rette for etablering og drift av Matsentralen som distribuerer fullverdig overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til vanskeligstilte personer i hele Oslofjord-området.
Sammen med andre departementer og bransjen vurderes muligheten for en bransjeavtale om matsvinn.
Landbruks- og matdepartementet deltar i det internasjonale arbeidet med å redusere matsvinn i FN, OECD og Nordisk ministerråd.
Vi bidrar også med midler til Forskningsrådets Bionær-program som støtter forskning på sensorteknologi, robotisering og mer miljøvennlige prosesser for å redusere og utnytte matsvinn.
Departementet følger også tett nasjonale og internasjonale aktørers samling av fakta og analyser av omfang av, årsaker til og tiltak mot matsvinn.