Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:724 (2013-2014)
Innlevert: 30.04.2014
Sendt: 30.04.2014
Besvart: 09.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Når vil regjeringen komme til Stortinget med en sak om behandlingsreiser slik at personer med MS og andre pasientgrupper kan få et svar etter flere års evalueringsarbeid?

Begrunnelse

Regjeringer sier i sin regjeringsplattform at de vil styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper.
Dette har skapt store forhåpninger hos mange kronisk syke, da mange opplever meget god nytte ved å ha rehabiliteringsopphold i varmere strøk.
En av de gruppene som har funnet god nytte av behandlingsopphold i varme strøk er personer med MS.
Jeg er kjent med at det ble gjennomført et dr. grads-prosjekt for denne pasientgruppen i 2006 / 2007 som viste gode resultater og at ordningen med behandlingsreiser har vært til evaluering i Helsedirektoratet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representant Hjemdal også viser til, står det i Regjeringens politiske plattform at Regjeringen vil styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå en rekke aspekter ved ordningen for behandlingsreiser til utlandet. Jeg vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan tilbudet med behandlingsreiser til utlandet best kan utvikles videre.