Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:805 (2013-2014)
Innlevert: 15.05.2014
Sendt: 16.05.2014
Besvart: 26.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Når vil helseministeren gå i dialog med styret i Sykehuset Telemark HF om nedleggingen av akuttfunksjon på Rjukan sykehus og nedbyggingen av tilbud i Kragerø, og vil det være aktuelt for helseministeren å stoppe disse endringene?

Begrunnelse

Befolkningen over hele landet har krav på et likeverdig og trygt helsetilbud. I saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF foreslås det nedleggelse av akuttfunksjon ved sykehuset i Rjukan. Dette er en endring som har store samfunnsmessige konsekvenser, både med tanke på helsetilbudet til befolkningen og for lokalsamfunnet. Saken har utløst stor uro i denne delen av Telemark, og også store protester fra helsepersonell som mener faglige hensyn settes til side. Det blir også foreslått å legge ned døgnsenger ved Rjukan sykehus og i Kragerø.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har tidligere uttalt at jeg i utgangspunktet ikke vil stoppe arbeidet med planene. Nå som vedtak er fattet i Sykehuset Telemark vil jeg, etter av saken er vurdert av Helse Sør-Øst, gjøre en vurdering av planene. I regjeringsplattformen slår vi fast at det er kvalitets- og pasientsikkerhetshensyn som skal begrunne endringer i akutt- og fødetilbud. Jeg vil være sikker på at det er hensynet til pasientene, og tjenestene man kan tilby dem, som ligger bak Sykehuset Telemark sine planer.
Av hensyn både til pasientene og de berørte ansatte vil jeg sørge for at slik avklaring kommer raskt.