Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:806 (2013-2014)
Innlevert: 15.05.2014
Sendt: 16.05.2014
Besvart: 22.05.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Når vil Regjeringen ta stilling til Lærdal kommunes søknad om støtte til gjenreisningen av Lærdalsøyri, og kan statsråden garantere at Regjeringen vil bevilge de nødvendige midler?

Begrunnelse

Det har utløst stor skuffelse i Lærdal at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett verken har omtalt eller bevilget penger til gjenreisningen av Lærdalsøyri. Natt til søndag 19.januar ble Lærdal rammet av en katastrofal brann, hvor 40 bygninger gikk tapt, og mange familier mistet hjemmene sine. Regjeringen har ved flere anledninger lovet støtte til gjenreisningsarbeidet. Kommunen har vedtatt et gjenreisningsprogram, og sendt søknad om statlig støtte. Til nå har det ikke kommet noe svar, og det var store forventninger knyttet til framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det har siden brannen i januar vært løpende kontakt mellom kommunen og departementet. I begynnelsen av februar ble det avholdt et møte med kommuneledelsen, hvor de ga en framstilling av den utfordrende situasjonen de står i. På dette møtet ga kommunen uttrykk for at de ønsket finansiering av et gjenreisnings- og utviklingsprogram gjennom revidert nasjonalbudsjett. I etterkant av dette møtet sendte jeg et brev til kommunen hvor jeg sa jeg ville vurdere en søknad om midler til gjenreisnings- og utviklingsprogrammet gjennom departementets skjønnsmidler. I tillegg til å få kompensasjon for utgifter til brannslukking, håndtering av den akutte krisesituasjonen, samt til reparasjon av kommunal infrastruktur, har jeg også åpnet for at kommunen kan få skjønnsmidler til særskilt leder- og kompetansestøtte i gjenreisningsarbeidet. I slutten av februar fikk kommunen tildelt 4,9 mill. kroner i skjønnsmidler som kompensasjon for utgifter til brannslukking og håndtering av den akutte krisesituasjonen. I slutten av mars mottok jeg en søknad om midler til kommunens gjenreisnings- og utviklingsprogram på til sammen 28 mill. kroner. Dette er en meget omfattende søknad, hvor kommunen søker om leder- og kompetansestøtte og styrking av de kommunale tjenestene på en rekke sektorområder, i tillegg til midler til reparasjon av kommunal infrastruktur. Kommunen har også søkt om ekstraordinære omstillingsmidler på 30 mill. kroner.
Søknaden er nå til avsluttende behandling i departementet. Jeg kan derfor love at kommunen vil få svar på sin søknad snart, og at regjeringen vil stå ved sine løfter og bidra til gjenoppbyggingen av Lærdal.