Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:942 (2013-2014)
Innlevert: 13.06.2014
Sendt: 13.06.2014
Besvart: 18.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hvor i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme står det at regjeringen setter av konkrete midler til kommunene for deres del av arbeidet, og hva er det totale beløpet?

Begrunnelse

På NRK.no 13.juni er justisministeren intervjuet om Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Der blir justisministeren utfordret av ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg på manglende midler til kommunene til å igangsette tiltak for å forebygge og motvirke ekstremisme. Ordføreren sier "Jeg savner midler man kan søke på for å bygge videre på lokale tiltak som allerede er i gang. Vi gjør mye bra allerede, men det er vanskelig å få til en skikkelig kraftsamling uten midler". Da svarer statsråden at han ikke forstår kritikken og at ordføreren nok "ikke har lest handlingsplanen godt nok".

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er hver enkelt statsråds ansvar å sikre finansiering på egne områder hvor det er behov for det. Det gjelder også for tiltak i Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
Enkelte tiltak vil kreve ekstra finansiering, eksempelvis 7 nye forbyggingskontakter i politiet. Det har jeg ansvar for å sikre finansieringen av. Andre tiltak vil ikke utløse behov for mer ressurser, men er viktig for koordinering og samarbeid innenfor oppgaver som eksempelvis kommunene allerede har ansvar for å sikre.
Det er derfor ikke riktig å hevde at det ikke er tilgjengelig ressurser for å følge opp tiltakene i planen.