Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:960 (2013-2014)
Innlevert: 17.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 24.06.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barn med hørselshemminger får tilpasset utstyr fra NAV allerede ved skolestart?

Begrunnelse

Signaler undertegnede har mottatt tyder på at bestilling av utstyr for hørselshemmede for skolestart 2014 hos NAV viser nesten en halvering. Samtidig vet vi at antallet barn som trenger audioutstyr er nærmest konstant. Etter omleggingen av utstyr for hørselshemmede ble lagt til kommunen/NAV er mange bekymret for at utstyret ikke er på plass ved skolestart. For de barna det gjelder er det meget viktig at utstyret er på plass ved skolestart sånn at barna ikke blir hengende etter.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Stortingsrepresentant Wiborg uttrykker bekymring for om nødvendig utstyr for skoleelever med hørselshemminger vil være på plass til skolestart.
Det er skolene og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen og fylkeskommunen som avdekker behovet for hørselsteknisk utstyr på skolen og sender søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. NAV Hjelpemiddelsentral sørger for å få installert.
I forbindelse med skolestart skal NAV Hjelpemiddelsentraler installere hørselsteknisk utstyr på mange skoler. Ofte kommer søknadene til etaten sent, og utstyret skal på plass i løpet av kort tid på sommeren. Dette er utfordringer som NAV Hjelpemiddelsentraler søker å avhjelpe ved å ha et bufferlager av utstyr, og å planlegge for en forventet høy aktivitet før skolestart. Etaten har også avtalt kort leveringstid med leverandørene av det hørselstekniske utstyret.
Wiborg viser til at han har fått signaler om at bestilling av utstyr for hørselshemmede for skolestart 2014 viser nesten en halvering. Jeg forstår det slik at representanten da sikter til bestillingene av utstyr fra NAV Hjelpemiddelsentraler til leverandør. Jeg har fått opplyst at det ifølge den største leverandøren av hørselsteknisk utstyr til bruk i skolesammenheng har vært en økning i bestillingene på slikt utstyr i 2014 sammenliknet med tidligere år. Dette utstyret blir for det meste bestilt og tilpasset fra juni og frem til september, slik at det foreløpig er vanskelig å si hvordan utviklingen vil være i forbindelse med skolestart 2014 sammenliknet med 2013. Det er ofte lang levetid på dette utstyret, og det blir som regel demontert og gjenbrukt andre steder når den hørselshemmede eleven slutter på skolen. Antall bestillinger til leverandør tilsvarer derfor ikke antall elever som får slikt utstyr fra NAV Hjelpemiddelsentraler.
Jeg har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet, som har opplyst meg om at de ikke er kjent med at NAV Hjelpemiddelsentraler har spesielle utfordringer med å få på plass nødvendig utstyr til skolestart i år. Det er imidlertid en forutsetning for at nødvendig utstyr skal være på plass ved skolestart, at skolene og PPT avdekker behovet og sender søknad i tide.
Jeg er glad stortingsrepresentant Wiborg har tatt opp problemstillingen. Jeg vil be Arbeids- og velferdsdirektoratet om å holde meg orientert om utviklingen. Jeg vil også be om at NAV hjelpemiddelsentraler prioriterer disse sakene, slik at hjelpemidlene er på plass til skolestart, så langt det lar seg gjøre.