Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:990 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til skriftlig spørsmål nr. 277, datert 16. januar 2014, der jeg etterlyste når rapporten med gjennomgang av de nasjonale behandlings- og kompetansesentre vil bli tilgjengelig. Helseministeren svarte at han tok sikte på at en samlet rapport som også omfattet mulighet for tettere samarbeid med kompetansestøttemiljø innenfor psykisk helse, barnevern og andre relevante miljøer ville foreligge i løpet av 1. kvartal 2014.
Når kommer rapporten?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har mottatt den omtalte rapporten, som er utarbeidet av Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten vil i nærmeste fremtid bli tilgjengelig på hjemmesiden til Helsedirektoratet.