Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:996 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden bidra til at det fortsatt kan arrangeres filmfestivaler i Norge i framtida?

Begrunnelse

Undertegnede viser til den prekære økonomiske situasjonen ved mange av landets filmfestivaler som en følge av reduserte inntekter for Film & Kino. Grunnen til de reduserte inntektene er nedgang i DVD-salg mv.
De finansielle utfordringene for Film & Kino - og i forlengelsen også filmfestivaler - er en problemstilling som ble løftet av mange aktører under fjorårets valgkamp, og som fortsatt er svært aktuell. Undertegnede mener det er behov for tiltak også i forkant av den kommende stortingsmeldingen om film.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Regjeringen er godt kjent med at inntektsnedgangen i Norsk kino- og filmfond, som forvaltes av Film & Kino, har fått konsekvenser for størrelsen på tilskuddene til norske filmfestivaler. Ansvarsdelingen mellom staten og Film & Kino vil være et av temaene i den kommende stortingsmeldingen om film, men regjeringen har allerede satt i verk tiltak for å avhjelpe situasjonen. I påvente av filmmeldingen la regjeringen i sitt budsjett for 2014 inn et engangstilskudd på 7,5 mill. kroner til Norsk kino- og filmfond øremerket filmfestivaler. I tillegg ga regjeringen også bevilgninger til andre filmkulturelle tiltak som finansieres via Norsk kino- og filmfond, herunder et engangstilskudd på 3,7 mill. kroner til cinematek utenfor Oslo, samt at ansvaret for filmtiltak for barn og unge fra budsjettåret 2014 ble overført fra Film & Kino til Norsk filminstitutt.
Finansieringen av filmfestivaler for budsjettåret 2015 må vi komme tilbake til i den ordinære budsjettprosessen.