Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1116 (2013-2014)
Innlevert: 19.08.2014
Sendt: 20.08.2014
Besvart: 29.08.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva er det i dagens regelverk som er til hinder for at Norge kan ta imot 123 syke flyktninger fra Syria?

Begrunnelse

Aftenposten omtalte mandag 18.august at 123 syriske flyktninger ikke fikk komme til Norge som overføringsflyktninger grunnet bestemmelser i et regelverk innført i 2010.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Kriteriene for utvelgelse av flyktninger på kvoten er fastsatt i Rundskriv GI/14-2010 Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35 av 16. juni 2010. Her står det blant annet at det ved fastsetting av kvotens sammensetning kan tas hensyn til kapasiteten på tjenestetilbudet for bosatte flyktninger i kommunene og kommunenes kapasitet til å tilpasse tjenestene til flyktninggruppenes særlige behov.
Representanten Pedersen viser i sin begrunnelse til en sak omtalt i Aftenposten. Jeg kan i den sammenheng nevne at Aftenposten 19. juni (papirutgaven) publiserte en liste over sykdommer de hevdet diskvalifiserte flyktninger fra å bli plukket ut som overføringsflyktning til Norge. Denne er ikke korrekt. Listen er tvert i mot en oversikt over ulike sykdommer og tilstander som flere av flyktningene som kommer til Norge
har. Dette ble korrigert av Aftenposten selv i nettutgaven samme dag.