Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:1136 (2013-2014)
Innlevert: 22.08.2014
Sendt: 25.08.2014
Besvart: 29.08.2014 av statsminister Erna Solberg

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvilke kontaktpunkter har Julie Brodtkorb hatt med tobakkselskaper i sin tid som sjef for JKL/MSL som kan bidra til å påvirke hennes arbeid som statssekretær ved SMK, og hvilke andre helserelaterte saker i regjeringen har hun valgt å ikke delta under saksbehandlingen av?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Som statssekretær ved SMK deltar Brodtkorb i behandlingen av et bredt spekter av saker, men hun har ikke noe hovedansvar for helsepolitiske saker. Brodtkorb deltok av forsiktighetsgrunner ikke under behandlingen av spørsmålet om å utsette ikrafttredelsen av bevillingsordningen for salg av tobakk.
Det er Brodtkorb selv som løpende må vurdere egen habilitet i alle saker i henhold til forvaltningsloven § 8, og jeg har full tillit til at hun foretar denne vurderingen på en god måte. Det vil hverken være mulig eller ønskelig at jeg har oversikt over alle de forhold som kan tenkes å være relevante for hennes og andre medarbeideres habilitet.
Regjeringsråden har likevel fått overlevert en liste over kunder Brodtkorb hadde mens hun var ansatt i JKL Group. Det er offentlig kjent at Norges Bank, Innovasjon Norge og Ruter står på denne listen. Ut over disse kundeforholdene, har Statsministerens kontor vurdert at innholdet i listen er belagt med taushetsplikt. Sivilombudsmannen fant ikke grunnlag for å kritisere denne vurderingen.
Listen gir for øvrig ikke noen fullstendig oversikt over de kunder Brodtkorb hadde i den tiden hun var administrerende direktør i JKL Group, ettersom hun ikke hadde tilgang til selskapets kunderegistre da listen ble utarbeidet.