Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:18 (2014-2015)
Innlevert: 03.10.2014
Sendt: 06.10.2014
Besvart: 13.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Mattilsynet oppfordrer katteeiere til å ID-merke katten sin. Det finnes imidlertid ikke rutiner for sjekk av ID-merkingen til påkjørte kjæledyr, og eier får derfor ikke beskjed om at dyret er funnet dødt.
Vil justisministeren ta initiativ til å klargjøre politiets ansvar i slike saker, eller på annen måte legge til rette for at eier får beskjed når kjæledyret er funnet dødt?

Begrunnelse

Mattilsynet skriver på sine nettsider om ID-merking at "Dette gir en sikker og rask identifikasjon dersom dyret kommer bort fra hjemmet sitt eller blir påkjørt". Hensikten med ID-merking (en mikrochip) av kjæledyr er altså at eier kan spores og kontaktes når dyr kommer på avveie eller blir funnet død. Per i dag eksisterer det ikke noe regelverk som omhandler plikt til å undersøke trafikkdrepte (og ellers omkomne) kjæledyr for mikrochip, eller plikt til å kontakte dyrets eier der mulig.
Om man finner en påkjørt hund eller katt og leverer denne inn på en dyreklinikk, så vil denne bli scannet for ID-chip i nakken som gir opplysninger om eiers navn og telefonnummer. Alle dyreklinikker har dette, og det er en enkel og rask prosedyre.
Dersom dyret er chippet blir eier oppringt. Dersom dyret ikke er merket, blir det lagt til felleskremering. Men, om en ringer politiet ved funn av døde kjæledyr, så har de tilsynelatende ingen klare rutiner for hva de gjør. Noen ganger blir dyret hentet av politiet og levert til dyreklinikk, og eier blir sådan sporet hvis dyret er chippet/merket. Mye tyder imidlertid på at politiet i de fleste tilfeller kontakter andre og ber dem fjerne dyret. Dette kan være Mesta, eksterne firmaer eller kommunen. Disse fjerner dyret, men sjekker sjelden (eller aldri) om dyret er ID-merket. Eier får dermed ikke beskjed om at dyret er påkjørt og drept. Eier kan gå flere år i uvisshet om hvor kjæledyret deres ble av.
For noen år siden fikk alle politidistrikter visstnok gratis ID-scanner fra Dyrebeskyttelsen, men disse blir ikke brukt, i alle fall ikke systematisk. Mange dyreeiere og organisasjoner etterspør nå bedre rutiner for hva politiet skal gjøre, når de får melding om et påkjørt dyr. Et forslag er at der hvor politiet ber andre om å fjerne dyret, må disse ha ID-chip-leser og bruke denne for å komme i kontakt med dyreeier, hvis mulig.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politiet har mange og forskjelligartede oppgaver både hva angår alvorlighetsgrad og eventuell ressursbehov. I det daglige må politiet løpende foreta prioriteringer og oppgaver som sikrer liv, helse, ro og orden vil nødvendigvis måtte ha prioritet. Dette kan bety at enkelte andre oppgaver, slik som den som tas opp i spørsmålet, blir håndtert noe forskjellig ut fra konkrete vurderinger.
Regjeringen har lagt frem en helt ny målstruktur for justis- og beredskapsdepartementets portefølje. Målet er bedre prioritering og mindre detaljstyring.
Jeg er opptatt av at dyreeiere skal tas på alvor og er i god dialog med landbruks- og matministeren om slike spørsmål.