Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:43 (2014-2015)
Innlevert: 10.10.2014
Sendt: 10.10.2014
Besvart: 16.10.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Når forventes de foreslåtte reglene om generell avtalelisens å tre i kraft i Norge?

Begrunnelse

Kulturdepartementet fremmet den 1. juli 2014 utkast til nye bestemmelser i åndsverkloven om generell avtalelisens m.m.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Et forslag om innføring av regler om generell avtalelisens i åndsverkloven har vært på høring med frist 12. september.
Departementet arbeider med sikte på å fremlegge en Prop. L om saken for Stortinget i desember d.å. Ikrafttredelsestidspunktet vil avhenge av Stortingsbehandlingen av saken.