Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:63 (2014-2015)
Innlevert: 15.10.2014
Sendt: 16.10.2014
Besvart: 24.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): For å bedre samfunnssikkerheten og beredskapen, har regjeringen prioritert å redusere responstiden på helikopterberedskap på Rygge og Bardufoss fra to til én time. Vestlandet er sårbart for ekstremværhendelser, har viktige oljeinstallasjoner, stor sjøtrafikk, utfordrende geografi og de siste årene har både Bergensbanen og E16 vært stengt i lengre perioder som følge av ras eller alvorlige trafikkulykker.
Hvordan er responstiden for helikopterberedskap på Vestlandet?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Forsvaret har fire Bell 412-helikoptre på beredskap for særlig støtte til politiet, to på Rygge og to på Bardufoss flystasjon. En redusert responstid vil gi politiet raskere transportkapasitet ved tidskritiske hendelser.
For søk- og redningsoppdrag både på land og på havet er det Sea King-redningshelikoptrene som er den dedikerte statlige helikopterressursen for redningstjenesten. Redningshelikoptrenes utfører også ambulanseoppdrag og andre samfunnsnyttige oppdrag, bl.a. transportoppdrag for politiet i akutte situasjoner med fare for liv og helse. Det er to redningshelikopterbaser på Vestlandet, på henholdsvis Sola og Florø. Nærmeste base nordover langs kysten er Ørland. Det er døgnkontinuerlig tilstedevakt med reaksjonstid på ca. 15 minutter på alle landets redningshelikopterbaser.
Samvirkeprinsippet som den norske redningstjenestemodellen er basert på, innebærer at alle ressursene i Norge som er egnet for akuttinnsats for å redde liv, skal kunne mobiliseres i redningstjenesten. Dette gjelder både statlige, private og frivillige ressurser. I tillegg til Sea King-helikoptrene som primærressurs, blir behovet for helikoptertjenester dekket med de ressursene som redningssentralene til enhver tid kan få disponere, herunder helikoptre fra luftambulansetjenesten, Forsvaret, Politiet, lostjenesten og diverse private operatører.