Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:73 (2014-2015)
Innlevert: 16.10.2014
Sendt: 17.10.2014
Besvart: 27.10.2014 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): I årets budsjett valgte regjeringen å kutte Norges deltakelse i Cosme-programmget i EU. For neste års budsjett fjerner Regjeringen Norges deltakelse i Copernicus.
Ser næringsministeren at dette vil svekke Norges posisjon innenfor romfart og at vi melder oss av viktig teknologiutvikling og forskning?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Deltakelse i Copernicus ville ha medført et ytterligere bevilgningsbehov på 167 mill. kroner i 2015 og totalt 1,14 mrd. kroner for hele programperioden 2014-2020. Jeg avviser ikke at deltakelse isolert sett vil kunne vært positivt for deler av norsk, romrelatert sektor. Enhver sektor vil ha fordel av statlige investeringer i den størrelsesorden det her er snakk om. Nå er det likevel slik at bevilgningene til romvirksomhet allerede ligger på et høyt nivå – 857,2 mill. kroner i statsbudsjettet for 2015. Av disse går 224,4 mill. kroner til norsk deltakelse i de to andre av EUs romprogrammer: EGNOS og Galileo. Det betyr at Norge fortsatt har en betydelig satsing på romvirksomhet. Samtidig utgjør total bevilgningene til forskning- og utvikling i statsbudsjettet for 2015 om lag 30 mrd. kroner. Her er det også mye som kommer romvirksomheten til gode.
Politikk dreier seg om å prioritere. Regjeringen har lagt tydelige prioriteringer til grunn for næringspolitikken vi legger frem i statsbudsjettet for 2015. Vi foreslår å forbedre de generelle rammebetingelsene for næringslivet, blant annet gjennom å øke bevilgningene til samferdsel med fem mrd. kroner, ved å innføre vekstfremmende skatteletter og ved å styrke satsingen på forskning og næringsrettet FoU. Dette kommer norsk romrelatert næringsliv til gode, på lik linje med øvrige deler av norsk næringsliv. Satsingen på å forbedre de generelle rammebetingelsene medfører at ikke alle andre gode formål kan prioriteres. Som følge av dette nådde deltakelse i Copernicus ikke opp i statsbudsjettet for 2015.