Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:120 (2014-2015)
Innlevert: 24.10.2014
Sendt: 24.10.2014
Besvart: 30.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Jeg viser til svar på spørsmål om konseptvalg for E39 Ålgård-Søgne. Det fremgår av svaret at man la til grunn konklusjonene fra forrige regjeringen, men at man ville be Statens vegvesen ha med et alternativ med 4-felt. Ut fra det som nå kommuniseres fra regjeringspartiene virker det som det kun er et firefeltsveg som gjelder.
Kan statsråden bekrefte at regjeringen har omgjort konklusjonene i KS1 eller planlegges det fortsatt et alternativ med 2-3 felts på Vigeland-Ålgård?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Av mitt svar på spørsmål nr. 872 (2013-2014) fra stortingsrepresentant Pollestad framgår at jeg ville be Statens vegvesen utarbeide kommunedelplaner som viser en firefeltsløsning for E39 på hele strekningen Søgne – Ålgård. Dette har jeg nå gjort gjennom brev til Statens vegvesen 16. juni 2014.
Som representanten Pollestad også trolig er kjent med, har Statens Vegvesen ved regionvegsjefen Region Sør, i oppslag på NRK Sørlandet 30. juni 2014 bekreftet at signalene medfører en annen tilnærming enn opprinnelig vedtatt.

”Dette er en positiv avklaring. Vi er allerede i gang med mye av planleggingsjobben på E39 og dette betyr at vi nå må planlegge en stivere kurvatur på veien både horisontalt og vertikalt for å tilrettelegge for en firefelts vei kontra det som opprinnelig var planen i den forrige regjeringsbeslutningen om E39, sier regionvegsjefen.”