Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:128 (2014-2015)
Innlevert: 27.10.2014
Sendt: 27.10.2014
Besvart: 31.10.2014 av næringsminister Monica Mæland

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvordan vil regjeringen følge opp de ulike punktene i Sejersted-rapporten om EU sitt anskaffelsesdirektiv, jf. næringsministerens pressemelding 6. juli 2014, og hvordan vil Stortinget bli informert om dette arbeidet?

Begrunnelse

Etter dagens regler kan offentlige oppdragsgivere reservere konkurransen for bare ideelle organisasjoner ved kjøp av helse- og sosialtjenester. På bakgrunn av de nye EU-reglene ba Nærings- og fiskeridepartementet professor Sejersted om å gjøre en rettslig vurdering av om unntaket for de ideelle aktørene kunne videreføres. Regjeringen mottok vurderingen i juli, og ifølge Sejersted kan unntaket ikke videreføres om det nye anskaffelsesdirektivet gjennomføres i norsk rett. Sejersted mener likevel det vil være et visst handlingsrom for å ivareta hensynet til de ideelle aktørene ved offentlige innkjøp.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen er opptatt av å videreutvikle samhandlingen med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. Vi vil derfor styrke den eksisterende samarbeidsavtalen med Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS Bedrift. Som det ble påpekt av Sejersted i hans rapport finnes det et visst handlingsrom for å ivareta hensynet til de ideelle aktørene ved offentlige anskaffelser. Vi jobber nå med å finne gode tiltak innenfor dette handlingsrommet som kan bedre de ideelle tjenesteleverandørenes rammebetingelser. Vi har derfor invitert partene i samarbeidsavtalen til et møte 13. november for å få deres innspill til og vurderinger av mulige tiltak.
Stortinget vil bli informert om resultatet av dette arbeidet på egnet måte.