Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:137 (2014-2015)
Innlevert: 28.10.2014
Sendt: 29.10.2014
Besvart: 04.11.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil statsråden ta initiativ til å nedsette et utvalg for å utrede hestenæringens rammebetingelser og for å komme med forslag til forbedringer av disse?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg er opptatt av den verdien og virkningen kontakt med hest har for den enkelte og hvordan man kan dra nytte av hesten både i helsefremmende arbeid og for å fremme læring og mestring hos barn og voksne. Hestehold skaper også sysselsetting og bidrar til underholdende sportsopplevelser for mange.
Jeg mener det ikke er nødvendig å sette ned et eget utvalg for å utrede hestenæringens rammebetingelser, men jeg vil vurdere innspill som blant annet kom opp på et nylig avholdt seminar i Stortinget.