Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:144 (2014-2015)
Innlevert: 30.10.2014
Sendt: 30.10.2014
Besvart: 04.11.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Statsråden skryter stadig av at hun har gjennomført tidenes forenkling av landbrukspolitikken. Mange bønder har vanskeligheter med å merke dette i hverdagen.
Sparer en bonde i gjennomsnitt mer enn 30 minutter årlig på administrasjon og byråkrati etter "tidenes forenkling"?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Den 23. mai 2014 besvarte jeg et tilsvarende spørsmål fra representanten Pollestad da han ba om en oversikt over hvilken forenklingsgevinst det lå i hvert enkelt av de 29 forenklingspunkter som ble publisert etter jordbruksoppgjøret i år.
Forenkling dreier seg, etter denne regjeringens syn, om å legge til rette for en enklere hverdag for alle. Innenfor landbrukspolitikken vil det si et regelverk og ordninger som er enklere å forstå, og forholde seg til, ikke bare for bonden, men også for det politiske system og samfunnet for øvrig. Videre er det et mål å utforme ordninger med enklere forvaltning, med tilfredsstillende kontrollmuligheter, og som samlet gir mindre byråkrati.
Det er vanskelig å måle den konkrete forenklingsgevinsten i tid eller penger av en samlet forenklingspakke som i årets jordbruksoppgjør. Selv om vi vet noe om hvor lang tid bønder bruker akkurat på oppgaven å søke om tilskudd, vet vi ikke hvor mye tid de bruker på å sette seg inn i og forstå regelverket, eller planlegge tilpasninger i forhold til det. Vi vet heller ikke konkret i hvilken grad et enklere regelverk gir innsparinger ved bondens kjøp av tjenester fra for eksempel regnskapsførere.
Det er likevel åpenbart at vi i dette jordbruksoppgjøret vedtok en rekke tiltak som alle trekker i samme retning, mot de forenklingsmålene jeg har nevnt. Dette har aldri skjedd tidligere. Tvert imot har de fleste tidligere jordbruksoppgjør endt med flere ordninger og mer komplisert regelverk.
Jeg mener forenkling er riktig og viktig også innenfor landbrukspolitikken og jeg har klare ambisjoner om å videreføre dette arbeidet.. Derfor har jeg også satt ned en egen arbeidsgruppe som skal utrede ytterligere forenklinger.