Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:201 (2014-2015)
Innlevert: 11.11.2014
Sendt: 12.11.2014
Besvart: 21.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil statsråden undersøke hva som skjedde da politiet oppsøkte hjemmet til en profilert kritiker av regjeringens asylpolitikk, og hva mener statsråden prinsipielt om politiets framgangsmåte i denne saken?

Begrunnelse

Ifølge et oppslag i Bergensavisen 11.november har betjenter fra Hordaland politidistrikt oppsøkt en profilert kritiker av regjeringens asylpolitikk hjemme, og gått inn i hans leilighet til tross for at han selv ikke var hjemme. Døren ble åpnet av besøkende. Ifølge artikkelen skal politiet ha sett seg om i leiligheten, og "rotet i papirer". Bakgrunnen skal være at den aktuelle personen har fått fullmakt til å representere en asylsøker overfor Utlendingsnemnda, og at denne utlendingen befinner seg i Norge uten lovlig opphold.
En slik framgangsmåte oppleves som invadering av privatlivet og har gjort sterkt inntrykk på mannen som bor i leiligheten. Ifølge artikkelen har Bergensavisen stilt Hordaland politidistrikt en rekke spørsmål rundt dette hjemmebesøket som ikke har blitt besvart. Jeg ber derfor justisministeren om å engasjere seg i saken.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som stortingsrepresentanten sikkert er klar over, vil det være krevende som statsråd å skulle gå inn i hver enkelt sak der det fremkommer beskyldninger om kritikkverdige forhold rundt politiets håndtering. Jeg legger til grunn at representanten også er kjent med at det finnes ulike systemer for oppfølging av slike påstander for å sikre at tilfeller der politiet gjør noe feil blir fanget opp.
I denne saken har Hordaland Politidistrikt bekreftet at de har vært hjemme hos den aktuelle personen, men avkreftet de øvrige påstandene som har blitt gjengitt av Bergensavisen. Jeg registrerer at vedkommende opplyser til Bergensavisen at han vil klage saken inn for politimesteren. Jeg legger til grunn at saken i så fall vil bli håndtert på en ordinær, ryddig og korrekt måte i tråd med gjeldende instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten. Dersom vedkommende er misfornøyd med politimesterens avgjørelse i en evt. klagesak, kan avgjørelsen forelegges Politidirektoratet for ny vurdering.