Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:238 (2014-2015)
Innlevert: 19.11.2014
Sendt: 19.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Vil statsråden ta initiativ til et hjertestarterregister i Norge etter modell av Danmark?

Begrunnelse

I Danmark er det et eget register for hjertestartere. Dette er et åpent register hvor alle kan se hvor den nærmeste hjertestarteren er plassert i forhold til der hvor de selv befinner seg.
Siden 2012 har landets AMK-vaktsentraler/nød sentraler hatt tilgang til systemet, slik at de kan henvise til nærmeste hjertestarter når noen ringer deres nødnummer. AMK kan dermed sende rett hjelp til pasienten hurtig og ikke minst få tak i en hjertestarter på kort tid når behovet er der.
Når et kjøpesenter eller idrettslag har gått til anskaffelse av en hjertestarter kan de registrere den på nettsiden "hjertestarter.dk". Da blir hjertestarteren synlig i registeret og tilgjengelig for befolkningen i Danmark og på en egen app "TrygFonden Hjertestart.
Ved å registrere en hjertestarter kan mange være med å redde liv, fordi hjertestarteren blir synlig og tilgjengelig for allmennheten og for helsevesenet.
I Norge er det også mange som har fått eller skaffet seg hjertestartere rundt om i landet, på handlesenter, idrettslag, arbeidsplasser, offentlige bygg og mange fler, men de er ikke registrert noen steder og dermed ikke tilgjengelig for allmennheten og hjelpeapparatet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Norge har relativt høy overlevelse etter hjertestans utenfor sykehus sammenliknet med mange andre land. Blant årsakene er sannsynligvis god kunnskap i befolkningen om hjerte-lungeredning og effektiv alarmering av AMK-sentralene. Tilgjengelig informasjon om hvor nærmeste hjertestarter befinner seg vil kunne bidra til et enda bedre resultat.
Helsedirektoratet har anbefalt overfor Helse- og omsorgsdepartementet at det opprettes et nasjonalt register for halvautomatiske defibrillatorer (AED). Jeg vil derfor be Helsedirektoratet om å starte arbeidet med å etablere et slikt register i samarbeid med nasjonale kompetansemiljøer på området.