Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:324 (2014-2015)
Innlevert: 05.12.2014
Sendt: 08.12.2014
Besvart: 15.12.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Hvordan vil statsråden sikre at folk ikke blir fratatt de hjelpemidlene som har vist seg å fungere godt for dem?

Begrunnelse

Navs anbudssystem legger opp til at de hvert 2. år inngår avtaler med utstyrsleverandører. Nå har de sendt et første signal i denne runden om at de ikke lenger vil ha avtale om en norsk rullestol som heter Balder. Norges handikapforbund forteller at de er bekymra over dette, fordi de har mange medlemmer som bruker og er godt fornøyde med denne stolen. Å måtte bytte stol kan få store konsekvenser for tilretteleggingen man allerede har fått på plass i bilen sin, hjemmet sitt og så videre. Organisasjonen forteller at de er usikre på om det er blitt hentet inn skikkelig brukerinformasjon på denne stolen, selv om kvalitet skal veie tyngst i disse anbudsrundene.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Representanten Bergstø stiller spørsmål vedrørende anskaffelsesprosessen av hjelpemidler.
Bakgrunnen for bekymringen er at en norsk elektrisk rullestol av merket Balder som i dag er på rammeavtale med Arbeids- og velferdsetaten muligens ikke får avtale i kommende avtaleperiode.
Jeg har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsetaten for å undersøke status i etatens anskaffelse av elektriske rullestoler, samt bedt om en nærmere redegjørelse for hvordan etaten sikrer at brukerne får medvirke til at produkter som er hensiktsmessige for dem blir tatt med i etatens sortiment.
Arbeids- og velferdsdirektoratet oppgir at de har foretatt tildeling i anbudskonkurransen på elektriske rullestoler og resultatet er meddelt leverandørene. Resultatene er ikke offentlige per i dag, og jeg kan derfor ikke kommentere om rullestoler av merket Balder kommer med på nye rammeavtaler.
Arbeids- og velferdsetaten tar utgangspunkt i brukernes behov ved anskaffelsen av elektriske rullestoler. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har deltatt på en rekke møter i anskaffelsesprosessen med etaten, og at leverandørene var invitert til å gi innspill til konkurransegrunnlaget. Fagpersoner i NAV hjelpemiddelsentralene med erfaring i å tilpasse elektriske rullestoler har også bidratt med å kartlegge brukernes behov. Norges Handikapforbund har valgt ikke å samarbeide med etaten vedrørende anskaffelser av hjelpemidler.
Personer som allerede har rullestol av merker som eventuelt går ut av sortimentet, er ivaretatt i en overgangsperiode ved at leverandører er forpliktet til å stille med reservedeler i inntil 5 år etter at avtalene er utgått. NAV Hjelpemiddelsentraler reparerer selvsagt alle rullestoler enten de er på avtale eller ikke.
I anbudskonkurransene legger Arbeids- og velferdsetaten opp til å etablere et bredt sortiment, slik at de aller fleste brukere vil finne et hjelpemiddel i sortimentet som passer godt til sitt behov. Eksempelvis vil det være over 60 ulike typer elektriske rullestoler på rammeavtale med ulike egenskaper grunnet brukernes ulike behov.
Det forekommer på tross av det brede sortimentet at brukere opplever at det ikke finnes et hjelpemiddel på rammeavtale som dekker brukerens behov. Hvis det i slike tilfeller finnes et alternativt hjelpemiddel som ikke er på rammeavtale som dekker brukerens behov, kan etaten gi dispensasjon slik at brukeren allikevel kan få dette hjelpemidlet.
Utfallet av anbudskonkurransene er avhengig av i hvilken grad de tilbudte hjelpemidlene dekker brukernes behov og prisen på hjelpemidlene. Hjelpemidlenes evne til å oppfylle brukernes behov veier som regel vesentlig tyngre enn pris. Dette var også tilfelle i anbudskonkurransen om elektriske rullestoler som nylig ble avsluttet.
Jeg mener på bakgrunn av dette at dagens system på en god måte sikrer at brukerne kan tilbys de beste og mest hensiktsmessige produktene.