Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:354 (2014-2015)
Innlevert: 12.12.2014
Sendt: 15.12.2014
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 07.01.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Hvilke tiltak mener statsråden at det er naturlig at staten skal bidra med for å tilrettelegge for landstrøm for ferger og cruiseskip i norske havner?

Begrunnelse

Strømforsyning fra land til skip som ligger til kai kalles landstrøm. Det er viktig med landstrøm fordi dette gir bedre byluft og reduserer klimagasser. Landstrøm til ferger er teknisk enkelt, mens landstrøm til store cruiseskip krever plass og store investeringer.
Cruiseskipene bruker like mye strøm som 1500 norske leiligheter. Cruisesesongen er fra mai til september, og utgjør 22 % av de totale luftutslipp i Oslo havn.
Hamburg er det eneste havna i Europa som er i gang med å bygge anlegg for landstrøm til cruiseskip. Dette er et sterkt politisk ønske og det er derfor Hamburg by som betaler for landstrømanlegget med tilskudd fra EU, ikke Hamburg havn. Men cruiserederiene endrer ruter hvert år. De viser liten vilje til å inngå langsiktig avtaler med havnene. Alle havner som ønsker å tilby landstrøm til cruise må ha en stor omformerstasjon, som betyr kostbare investeringer. Cruiserederiene har derfor vært tydelig på at det må være flere havner som tilbyr landstrøm for at de skal investere i ombygging av skipene.
Oslo Havn skal presentere en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet, som er ventet å være ferdig innen første kvartal i 2015.
Da skal det legges fram en tiltakspakke til politisk behandling, for å redusere luftutslippene i Oslo by fram mot 2020. Også staten må ha en stor rolle for å realisere landstrøm i Oslo og i andre byer i Norge.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Regjeringen ønsker å legge til rette for landstrøm for ferger og cruiseskip i norske havner. Landstrøm er et tiltak som kan gi reduserte klimagassutslipp og reduserte utslipp av lokal luftforurensning. Både Enova og Transnova har bidratt til å fremme landstrøm. Under Enovas program for støtte til energitiltak i anlegg kan det søkes om investeringsstøtte til prosjekter på kai- og havneanlegg. Color Line fikk støtte fra både Transnova og Enova til landstrømprosjektet på Hjortneskaia i Oslo. I juli 2014 tildelte Enova støtte til et landstrømsprosjekt i Bergen.
Transnovas oppgaver vil fra i år videreføres av Enova og finansieres over Energifondet. Denne omorganiseringen vil legge til rette for en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk på området.