Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:358 (2014-2015)
Innlevert: 12.12.2014
Sendt: 15.12.2014
Besvart: 09.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): UNN vedtok nylig 2,4 % kutt i psykisk helsevern, og påpeker samtidig at kravet om sterkere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling på regionalt nivå ikke er spesifikt videreført fra Helse Nord RHF til UNN.
Samsvarer dette med styringsmålene, den gylne regel, i oppdragsdokumentet?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Nord RHF har overfor departementet opplyst at Oppdragsdokumentet for 2014 ble vedtatt av styret i februar i år. Av vedtaket fremgår det at høyere vekst skal sikres innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Veksten måles blant annet gjennom endring av kostnader, ventetid og aktivitet. Helse Nord bekrefter at målet er videreført for alle helseforetak i 2014.
Selv om UNN står overfor store omstillingsbehov i 2015 vil omstillingskravet innen psykisk helsevern være mindre enn innen somatikken.
Det er en tydelig forutsetning fra departementets side at den gylne regel om større vekst innenfor psykisk helsevern og rus enn i somatikk følges opp ute i tjenesten. Alle de regionale helseforetakene har overfor departementet uttrykt at de har klar intensjon om å oppnå større aktivitetsvekst innenfor rusbehandling og psykisk helsevern enn i somatikk.
I oppdragsdokumentene for 2015 vil jeg be de regionale helseforetakene om presentere sine planer for hvordan de skal gjennomføre dette innen 1. mars 2015. Jeg kommer til å følge med på utviklingen gjennom året.