Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:368 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 16.12.2014
Besvart: 18.12.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Vil det nye lovforslaget om økt bruk av midlertidige ansettelser gjelde kun når bedrifter har behov for midlertidig arbeidskraft i 12 måneder eller er det en generell adgang til å benytte seg av midlertidige ansettelser i 12 måneder?

Begrunnelse

Regjeringen har lagt frem forslag om endringer i regelverket for midlertidige ansettelser. I dag er det kun lov å ansette arbeidskraft midlertidig når bedriftene har behov for midlertidig arbeidskraft. Det er ikke lov å bemanne opp bedriften med midlertidig arbeidskraft der de ser et fast behov. Arbeidsministeren og statsministeren har i debatten sagt at det ikke burde være noen overraskelse for folk at denne endringer kommer, da partiene gikk til valg på dette. I Høyres program, som de gikk til valg på, står det at Høyre vil:

"myke opp reglene for midlertidige ansettelser ved midlertidig behov."

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: I Prop. 39 L (2014-2015) foreslås det å innføre en generell adgang til midlertidig ansettelse (uten vilkår) i inntil tolv måneder. I lovforslaget er det med andre ord ikke stilt krav om at oppgavene må være midlertidige for å bruke adgangen. Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal fortsatt være faste ansettelser. Regjeringen mener likevel at det er behov for en viss oppmyking i adgangen til å ansette midlertidig særlig for å kunne lette tilgangen til arbeidsmarkedet for personer som står utenfor. For å hindre misbruk av regelen er det nødvendig å ha klare begrensninger på adgangen. Begrensningene som foreslås skal hindre at varige arbeidsoppgaver utføres av en eller flere midlertidig ansatte over tid, og skal forhindre at den nye adgangen benyttes i slik grad at fast ansettelse ikke lenger er hovedregelen.
Regjeringen har derfor foreslått en karantene på 12 måneder hvis arbeidstakeren ikke får videre ansettelse. Karanteneperioden sikrer at arbeidsgiver ikke fortløpende kan ansette nye arbeidstakere på det generelle grunnlaget for å utføre samme arbeidsoppgaver. For ytterligere å understreke at hovedregelen fortsatt skal være fast ansettelse, foreslås det i tillegg en kvotebegrensning for antall arbeidstakere som kan være midlertidig ansatt på det generelle grunnlaget.