Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:371 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 16.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Viser til svar fra kommunalministeren 09.12.2014 (Dok. 15:302).
Hva er den prosentvise veksten fra 2014 til 2015 som følge av budsjettavtalen i henholdsvis frie og samlede inntekter?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Etter budsjettavtalen er veksten i samlede inntekter for kommunesektoren i 2015 1,9 pst. Veksten i frie inntekter er 1,5 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett for 2014.