Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:444 (2014-2015)
Innlevert: 12.01.2015
Sendt: 13.01.2015
Besvart: 19.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Viser til tidligere spørsmål om syriske kvoteflyktninger som på grunn av manglende reisedokumenter ikke får reise fra Tyrkia. Kilder opplyser at flyktninger til Sverige har fått reisedokumenter. Det er opplyst at utenriksministeren skulle ta dette opp før jul.
Kan statsråden redegjøre for om norske myndigheter nå har sikret disse flyktningene nødvendig helsehjelp og nødvendig bistand der de er, og om framdrift i utreisesaken?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til tidligere spørsmål og svar fra hhv. representanten Karin Andersen og meg om utreiseproblematikken knyttet til syriske flyktninger i Tyrkia som er tatt ut på kvoten for overføringsflyktninger til ulike land, herunder Norge.
Som representanten er kjent med dreier seg om kvoteflyktninger, og at de reisedokumentene det er snakk om, er gyldige syriske pass. Det dreier seg altså ikke om reisedokumenter utstedt av svenske, norske eller andre lands myndigheter som gir innreisetillatelse til de respektive mottakerlandene. Alle land som tar imot flyktninger på kvoter for overføringsflyktninger eller andre ordninger, gir de nødvendige reisedokumentene som sikrer at flyktningene får reise inn i mottakerlandet.
For saker som omhandler familiegjenforening og andre typer tillatelser for syrere, stiller tyrkiske myndigheter færre krav enn i kvoteflyktningssaker. Etter det vi kjenner til, får personer med slike typer tillatelser reise ut uten store problemer. Sverige har mange med bakgrunn fra Syria fra før, og et stort antall syrere har kommet til Sverige som asylsøkere. Det er dermed ikke usannsynlig at man får et større antall personer som innvilges familiegjenforening i Sverige, og at mange av disse oppholder seg i Tyrkia og reiser derfra.
For å gi utreisetillatelse til kvoteflyktninger har tyrkiske myndigheter satt som krav at de skal være registrerte av tyrkiske myndigheter og ha gyldige syriske pass. Etter det vi har fått opplyst, er alle flyktningene som skal til Norge registrerte hos tyrkiske myndigheter. Det kan fortsatt være flyktninger som er aksepterte på andre lands kvoter som ikke har den nødvendige registreringen.
Når det gjelder syriske pass, er det pga. konflikten svært vanskelig å få utstedt nye syriske pass, eksempelvis for nyfødte barn, eller å få fornyet pass som har gått ut. Noen har klart å skaffe seg syriske pass på det syriske generalkonsulatet i Istanbul. Det er imidlertid vanskelig å kreve at flyktninger som frykter forfølgelse fra myndighetene skal oppsøke myndighetene for å få utstedt pass. Videre er det store avstander i Tyrkia, og de fleste vil antakelig ikke ha mulighet til å reise til Istanbul om de ikke oppholder seg i nærheten. Vi har hørt om tilfeller der personer har klart å reise uten pass, men regelen i Tyrkia er at dette ikke går.
Det er på disse områdene tyrkiske myndigheter må finne løsninger slik at kvoteflyktningene får reise ut. Kvoteflyktninger som skal til Sverige, og som mangler gyldige syriske pass, befinner seg i samme situasjon mht. utreisetillatelser som de som skal til Norge eller andre land, i følge den informasjonen vi har fått. Dette ble senest bekreftet i et møte den norske ambassaden i Ankara deltok på 9. januar 2015 med Sverige, Canada, Australia, Storbritannia, Nederland og Sveits.
Norske myndigheter har vært på tilbudssiden og spurt om det er noe vi kan gjøre for å komme fram til en løsning. Fra regjeringens side ble saken sist tatt opp av utenriksminister Børge Brende i møte med Tyrkias statsminister Ahmet Davutoglu i Ankara 16. desember 2014. Høykommissæren for flyktninger, Antonio Guterres, tok opp problemstillingen med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, statsminister Ahmet Davutoglu, innenriksminister Efkan Ala, utenriksminister Mevlüt Çavusoglu, og lederen for «Disaster and Emergency Administration» (AFAD) Dr. Fuat Oktay i møter 7. januar 2015. Så lenge flyktningene befinner seg på tyrkisk territorium, er de tyrkiske myndigheters ansvar. Det å være registrerte av tyrkiske myndigheter åpner i følge Tyrkiske myndigheter, for at de får motta helsetjenester i Tyrkia og at de har rett til enkelt arbeid, jf. ny tyrkisk lov for syrere med midlertidig beskyttelse i landet. Denne situasjonen er imidlertid svært uheldig og vi vil fortsatt arbeide for å finne en løsning så raskt som mulig.