Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:483 (2014-2015)
Innlevert: 23.01.2015
Sendt: 26.01.2015
Besvart: 02.02.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Vil statsråden sikre Noreg sin vidare rett til å marknadsføre trygg norsk mat gjennom merkeordninga Nyt Noreg, trass ESA si tolking av EU sitt konkurranselovverk?

Begrunnelse

Nationen omtalar 23. januar saka der EFTAs overvakingsorgan ESA, før jul sendte eit brev til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) med beskjed om at matmerket Nyt Norge kan vere i strid med EØS-avtalen.
I brevet viser ESA mellom anna til avtalens paragraf 11 som seier at «kvantitative importrestriksjonar og alle tiltak med tilsvarande merking skal være forbode mellom avtalepartane» og refererer samstundes to dommar frå EU-domstolen som slår fast at det er ulovlig å fremme omsetning av innanlandske varer dersom reklamen er basert på offentlige midlar.
Merkeordninga Nyt Noreg mottar i år 5 millionar kroner i støtte frå Landbruks- og matdepartementet. Det er ironisk at ESA meiner Noreg ikkje skal ha lov til å marknadsføre norske matprodukt, når EU sjølv nylig lanserte matmerket «Enjoy Europe» der målet er å styrke EU-landbrukets konkurransekraft frå 61 millionar euro i 2013 til 200 millionar euro i 2020.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Nyt Norge er i utgangspunktet en privat merkeordning som forvaltes av Matmerk.
Merkeordningen oppfyller et ønske hos forbrukerne om merking av opprinnelse på matvarer. Merkeordningen er også et resultat av at hele verdikjeden på dette området har ønsket en felles måte for å dokumentere norsk opprinnelse - og med basis i et eget kvalitetssystem i landbruket.
ESA sendte 25. november 2014 et brev til Landbruks- og matdepartementet der de ba om nærmere informasjon om merkeordningen Nyt Norge. Departementet sendte svarbrev til ESA 12. januar 2015 der vi svarte på konkrete spørsmål om selve merkeordningen.
Vi viste videre til at EUs felles landbrukspolitikk ikke er en del av EØS-avtalen.
Merkeordningen Nyt Norge brukes nesten utelukkende for produkter som ikke er en del av EØS-avtalen. Disse produktene er derfor ikke omfattet av forbudet mot kvantitative importrestriksjoner i artikkel 11 i EØS-avtalen.
De EU-dommene som ESA viser til, vurderes derfor heller ikke som relevante for Nyt Norge - produktene.