Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:496 (2014-2015)
Innlevert: 28.01.2015
Sendt: 28.01.2015
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 03.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Forsvaret kan når politiet anmoder om det bistå med en rekke ulike kapasiteter, for eksempel helikoptertransport, sikring av viktige objekter og bistand fra Forsvarets spesialstyrker.
Vil statsministeren sikre gjennomføringskraft i arbeidet for å lovfeste Forsvarets bistand til politiet i en egen bistandslov?

Begrunnelse

Et forslag om å lovfeste Forsvarets bistand til politiet i tråd med hovedlinjene i bistandsinstruksen, beslutningsansvaret hva gjelder luftbårne terroranslag, samt Forsvarets mulighet til å bistå Politiets sikkerhetstjeneste med etterretnings- og sikkerhetsmessig bistand har vært på høring med frist 11. oktober 2013. Ved å få på plass dette lovverket vil man bidra til stats- og samfunnssikkerheten, samtidig som at forsvarets bistand fastslås i egen lov - vil bidra til å fjerne enhver tvil om at forsvarets bistand til politiet er i strid med grunnloven.
Det vises til spørsmål stilt 31.03.2014 til forsvarsministeren som svarte at

«Saken har høy prioritet, og det pågår nå et arbeid med sikte på en avklaring av den videre prosess».

Statsminister Erna Solberg sa til NRK 11. juli 2013 om høringsutkastet til loven:

«..det er nå snart to år etter 22. juli, og vi er ikke kommet i havn med det som skal gi oss raskere respons, økt beredskap på dette området.»

statsministeren sa videre at:

«vi burde vært i den situasjonen at vi hadde gitt dette allerede, at det var en del av faktisk lovverk».

Når i denne stortingsperioden kan Stortinget forvente en ny bistandslov.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse til statsminister Erna Solberg. På vegne av regjeringen kan jeg meddele at vi er i sluttfasen av arbeidet med en lovproposisjon om Forsvarets bistand til politiet. Planen er å fremme proposisjonen for Stortinget i mars i år. Stortinget er for øvrig også varslet om tidspunktet i liste fra Statsministerens kontor til Stortinget av 27. januar 2015 over planlagte saker vårsesjonen 2015.