Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:555 (2014-2015)
Innlevert: 05.02.2015
Sendt: 05.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Vil statsråden ta initiativ til prøveordning med gratis sykkel på enkelte tog-strekninger, for eksempel på Jærbanen?

Begrunnelse

I Oslo har det vært en prøveordning hvor passasjerene kunne ta med sykkel gratis på t-banen utenom rushtid. Denne ordningen har vært så vellykket at den nå er gjort permanent.
Det er ønskelig at flere skal benytte seg av enten kollektivtrafikk eller sykkel for å komme seg rundt i de store byene. En ordning hvor man kan ta med seg sykkelen gratis på toget vil kunne gjøre det enda mer attraktivt for folk å benytte seg av kollektivtilbudet, enten det er for å komme til og fra jobb eller om man ønsker å ta en sykkeltur et sted i nærområdet. En slik ordning vil være med på å gjøre hverdagen både enklere og mer miljøvennlig. I Rogaland vil bompengene bli betydelig høyere etter vedtaket om Bypakke Nord-Jæren, og i denne sammenheng er det viktig at det også legges til rette for alternative måter å reise på. En ordning hvor man kan ta med sykkelen gratis på toget vil kunne bidra til at flere velger å la bilen stå hjemme.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet ønsker at flest mulig skal reise klimavennlig og er derfor positiv til ordninger som tilrettelegger for økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange.
På lokaltog - og korte regionstogstrekninger kan sykkel per i dag tas med når plassen om bord tillater det. Det kan ikke reserveres plass på forhånd. Billett for sykkel om bord på NSBs tog koster i dag halv pris av ordinær billett, grenset oppad til 194 kroner.
Flertallet av dagens togsett som brukes på lokaltogstrekningene, Jærbanen inkludert, er ikke spesielt tilrettelagt for transport av sykler. Det er i dag bare kapasitet til om lag 6 sykler per togsett på Jærbanen. Flere sykler enn dette vil normalt gå på bekostning av plass til barnevogner, rullestolbrukere samt sikkerheten generelt ved at inngangsparti og midtganger blokkeres. En prøveordning hvor det er gratis å ta med sykkel om bord kan føre til økt etterspørsel som ikke nødvendigvis kan imøtekommes med dagens materiellpark og bestillingssystem.
NSB har vurdert forslaget og anbefaler ikke en slik prøveordning med dagens togsett på Jærbanen på grunn av følgende forhold:

- Togsettene på Jærbanen (type 72) er ikke utformet for transport av sykler
- Sykler i inngangsparti og midtgang vil kunne sperre adkomstmuligheter ved uforutsatte hendelser
- Sykler vil hindre barnevogner og gå på bekostning av rullestolplass i lokaltogene
- Stasjonsoppholdene er korte og NSB sin erfaring er at sykler i lokaltogene på Jærbanen vil medføre lengre stasjonsopphold og fare for punktlighetsavvik

Siden det allerede i dag er mulig å ta med sykkel når plassen om bord tillater det, det er begrenset plass i mange togtyper og NSB fraråder en slik prøveordning, ønsker jeg ikke å be NSB om at selskapet endrer dagens praksis.