Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:734 (2014-2015)
Innlevert: 10.03.2015
Sendt: 11.03.2015
Besvart: 17.03.2015 av finansminister Siv Jensen

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Hvordan vil regjeringen kompensere for de tapte avgiftsinntektene som følge av at poseavgiften utsettes eller avlyses, og mener finansministeren at dette er i henhold til realistisk budsjettering?

Begrunnelse

I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF/Venstre ble det bestemt at en poseavgift skulle innføres. Avgiften har vært utredet og ute på høring og skulle etter planen innføres fra 15. mars i år. Avgiften var anslått til å innbringe 1 mrd. kroner i inntekter i 2015. Nå meldes det fra Høyre at avgiften utsettes og fra FrP at den avlyses.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Forslaget til avgift på bæreposer av plast og papir ble sendt på offentlig høring med høringsfrist 27. februar 2015. Intensjonen var at avgiften skulle innføres fra 15. mars 2015. I avgiftsvedtaket fra Stortinget ble det bestemt at avgiften skulle tre i kraft fra det tidspunktet departementet bestemte.
Departementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden, besluttet at avgiften ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015. Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015. Det gjelder også forslag til inndekning.