Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:735 (2014-2015)
Innlevert: 10.03.2015
Sendt: 11.03.2015
Besvart: 23.03.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Amal Aden opplyste til VG 7. mars at en gruppe skoleledere har avlyst en skoleturnè hun skulle gjennomført i vår. På et møte Arbeiderpartiet hadde nylig om integrering fortalte Aden også at flere foredrag om likestilling på Oslo-skoler var blitt avlyst fordi hun er for "kontroversiell". Det er viktig at skoleelever uansett religion og bakgrunn lærer toleranse og respekt.
Hvordan vil kunnskapsministeren forsikre seg om at skolen gir rom for foredragsholdere med synspunkter som enkelte elever vil kunne reagere på?

Begrunnelse

Samfunnsdebattanten Amal Aden forteller at hun er en av to åpne homofile og lesbiske muslimer i Norge, og at hun nærmest daglig får trusler fra de som vil begrense hennes ytringsfrihet. Hun viser stort mot ved å trosse truslene og fortsette å si sin mening. Dette bør det norske samfunnet, som har ytringsfrihet som en grunnleggende verdi, sette stor pris på og gi Amal Aden all mulig støtte for.
Desto mer alvorlig blir det når hun forteller at skoleledere har avlyst foredrag fordi hun er for "kontroversiell". De synspunktene Amal Aden har på likestilling, integrering, toleranse og seksuell legning, er i tråd med grunnleggende verdier i Norge - og kan på ingen måte defineres som for kontroversielle til å snakkes om i skolen. Tvert imot vil det på skoler hvor hennes synspunkter måtte oppfattes som provoserende av enkelte, være stort behov for å ta opp disse temaene. Det vil være viktig og grunnleggende for at alle elever i den norske skolen skal forstå hva ytringsfrihet og toleranse handler om.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Formålsparagrafen for skolen vektlegger verdier som respekt for menneskeverdet, likestilling, solidaritet og demokrati. Det understrekes også i Formålsparagrafen at all form for diskriminering skal motarbeides. Regjeringen har lagt fram en egen handlingsplan mot radikalisering der tiltak rettet mot skolesektoren inngår som sentrale elementer. Det er viktig at skolene tar opp verdispørsmål som toleranse og likestilling. Dette vil kunne motvirke radikalisering og ekstremisme.
Amal Aden har opplevd sin sikkerhet som truet. Jeg vil minne om at statsministeren har gjort det klart at ytringsfriheten er en av våre viktigste verdier og den må gjelde oss alle. Statsministeren understreker at det er veldig viktig at vi verner om de stemmene som står opp i kampen om ytringsfriheten, slik Amal Aden gjør.
Amal Aden bidrar vesentlig i den norske verdidebatten. Jeg synes det er synd om skoler avlyser arrangementer med Amal Aden dersom bakgrunnen for avlysningen er at man ønsker å skåne enkelte elevgrupper eller å dempe debatten. Vi må verne om ytringsfriheten i samfunnet og i skolen.